PRIVACY POLICY

Very Best Selection, gevestigd aan Breitnerhof 16, 1628 XL Hoorn, Nederland, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en hoe wij uw privacy beschermen.

1. Verzamelde Persoonsgegevens

1.1. Very Best Selection verzamelt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, het invullen van een contactformulier op onze website, of bij communicatie via e-mail of telefonisch. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer omvatten:

• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalgegevens

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

2.1. Very Best Selection verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het verwerken en leveren van uw bestellingen
• Het afhandelen van betalingen
• Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
• Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten
• Het verbeteren van onze website en dienstverlening
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Beveiliging van Persoonsgegevens

3.1. Very Best Selection neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

4. Delen van Persoonsgegevens

4.1. Very Best Selection deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals met betalingsverwerkers en logistieke partners. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

5. Bewaartermijn van Persoonsgegevens

5.1. Very Best Selection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

6. Uw Rechten

6.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

7. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

7.1. Very Best Selection behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8. Contact

8.1. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Very Best Selection, neem dan contact met ons op via [e-mailadres] of per post naar het hierboven vermelde adres.